لیست کارگاه‌های چهارمین کنفرانس بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی

شماره کارگاه عنوان کارگاه حمایت کننده سخنران تاریخ ساعت ۱ کاهش پیک بار تابستان با بکارگیری پمپهای حرارتی گازسوز جهت کاهش بار سرمایشی + (ارائه گزارش پروژه تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران و شرکت توزیع برق اهواز) دانشگاه شهید چمران اهواز شرکت توزیع برق اهواز دکتر مهرزاد ۸ اسفند ۱۴-۱۵ ۲  تشخیص PD مبتنی بر اولتراسونیک

تخفیف برای دانشجویان و ارائه‌کنندگان مقاله

پیرو تصمیمات اتخاذ شده هزینه شرکت در کنفرانس و ارائه مقاله برای دانشجویان با ۵۰ درصد تخفیف اعمال می گردد. جدول هزینه ثبت نام کنفرانس برای ارائه کننده مقاله (نویسنده اصلی): حضوری غیرحضوری دانشجو ۲۴۰ ۱۵۰ غیردانشجو ۳۵۰ ۲۸۰ مبالغ به هزارتومان هزینه ثبت نام و حضور در کنفرانس بصورت عادی ۴۸۰ هزارتومان می باشد