لیست کارگاه‌های چهارمین کنفرانس بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی

شماره کارگاه عنوان کارگاه حمایت کننده سخنران تاریخ ساعت
۱ کاهش پیک بار تابستان با بکارگیری پمپهای حرارتی گازسوز جهت کاهش بار سرمایشی + (ارائه گزارش پروژه تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران و شرکت توزیع برق اهواز) دانشگاه شهید چمران اهواز
شرکت توزیع برق اهواز
دکتر مهرزاد ۸ اسفند ۱۴-۱۵
۲  تشخیص PD مبتنی بر اولتراسونیک در شبکه های برق + ( به همراه تست میدانی در محوطه دانشگاه) توان آیریانیک مهندس اخوات ۸ اسفند ۱۵-۱۶
۳ بهینه سازی مصرف انرژی در ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب آریان درین ماد دکتر مرعشی ۹ اسفند ۸-۹
۴ مدیریت بار الکتریکی، ضرورت و چالشها + (ارائه عملکرد اجرای طرح فهام شرکت توزیع برق اهواز) شرکت برق منطقه ای خوزستان
شرکت توزیع برق اهواز
مهندس غریب رضا
مهندس نادعلی‌پور
۹ اسفند ۹-۱۰
۵ معرفی پروژه تثبیت کانون های ریزگرد با روش تلفیقی شیمیایی، بیولوژیکی و الکتریکی + (بازدید از نمونه آزمایشگاهی) اروند توان انرژی راهبردی دکتر حسیبی ۹ اسفند ۱۰-۱۱
۶ بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع+ (گزارش اجرای عملی در صنایع سیمان، کشت و صنعت، آرد و ..) شرکت توزیه برق خوزستان مهندس شکرالهی ۹ اسفند ۱۴-۱۵
۷ معرفی تکنولوژی های نوین در صنعت آسانسور با رویکرد کاهش مصرف انرژی الکتریکی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان
شرکت آسانسور هیراد
مهندس عصاره ۹ اسفند ۱۵-۱۶