کمیته سیاستگذاری

مهندس نعمت اله شهریاری دبیر کمیته سیاست گذاری مخابرات خوزستان
مهندس محمود دشت بزرگ عضو کمیته سیاست گذاری رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
مهندس رحیم فلاح زاده عضو کمیته سیاست گذاری مدیر عامل شرکت مخابرات خوزستان
مهندس رضا غضنفری عضو کمیته سیاست گذاری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
مهندس حسن کریمی عضو کمیته سیاست گذاری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز

کمیته اجرایی:

دکتر غلامحسین خواجه رئیس افتخاری کنفرانس رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر محمود جورابیان نایب رئیس کنفرانس عضو هیات علمی گروه برق،دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر غلامرضا اکبری زاده دبیر کمیته اجرایی کنفرانس عضو هیات علمی گروه برق ،    دانشگاه شهید چمران اهواز
 دکتر سید سعیداله مرتضوی دبیر کمیته علمی کنفرانس عضو کمیته اجرایی کنفرانس
 مهندس مهران نشیبی دبیر کمیته ار تباط با صنعت مدیر توزیع وتعمیرات برق شرکت فولاد خوزستان
مهندس محمد علی بشکار دبیر کمیته مالی کنفرانس عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین برق شاخه خوزستان وخزانه دار
مهندس عبدالرسول زرگر عضو کمیته اجرایی کنفرانس مدیر دفتر مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
مهندس احسان غریب رضا مسئول کارگاهها ی آموزشی دفتر برنامه ریزی فنی شرکت برق منطقه ای خوزستان
مهندس اشکان نظام پور مسئول سایت کنفرانس مدیر فناوری اطلاعات وارتباطات  شرکت برق منطقه ای
مهندس ابراهیم جان بزرگی عضو کمیته اجرایی کنفرانس شرکت مخابرات خوزستان
مهندس علیرضا یزدانی عضو کمیته اجرایی کنفرانس نماینده مدیر تولید در سیستم مدیریت یکپارچه در IMS شرکت ملی نفتخیز جنوب
دکتر سید سجاد موسی پور عضو کمیته اجرایی کنفرانس عضو هیات علمی گروه برق ،    دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر نوید علائی شینی عضو کمیته اجرایی کنفرانس عضو هیات علمی گروه برق ،    دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر مهدی منادی عضو کمیته اجرایی کنفرانس عضو هیات علمی گروه برق ،    دانشگاه شهید چمران اهواز
دکترحسین فرزین عضو کمیته اجرایی کنفرانس عضو هیات علمی گروه برق ،    دانشگاه شهید چمران اهواز

اعضای کمیته علمی

دانشگاه شهید چمران اهواز :

 • دکتر محمود جورابیان
 • دکتر سعیداله مرتضوی
 • دکتر سید قدرت الله سیف السادات
 • دکتر محسن صنیعی
 • دکتر علی رضا صفاریان
 • دکتر الهه مشهور
 • دکتر مهدی منادی
 • دکتر رضا کیانی نژاد
 • دکتر سید سجاد موسی پور
 • دکتر عبدالنبی کوثریان
 • دکتر ابراهیم فرشیدی
 • مهندس سعید نمازی
 • دکتر ابراهیم حاجی دولو
 • دکتر مرتضی بهبهانی نژاد
 • دکتر افشین قنبرزاده
 • دکتر رضا باهوش کازرونی
 • دکتر مازیار چنگیزیان

سایر دانشگاهها :

 • دکتر عسکریان ابیانه (پلی تکنیک)
 • دکتر گئورگ قره پتیان (پلی تکنیک)
 • دکترهاشم اورعی  (شریف )
 • دکتر محمد صادق قاضی زاده (شهید بهشتی)
 • دکتر مجید زندی (شهید بهشتی )
 • دکتر حبیب رجبی مشهدی (فردوسی مشهد)
 • دکتر محمود فتوحی (شریف)
 • دکتر سیفی (شیراز)
 • دکتر طاهر نیکنام (صنعتی شیراز)
 • دکتر حقی فام (تربیت مدرس)
 • دکتر حمید شاه عالمی (گیلان)
 • دکتر جاویدی دشت بیاض(فردوسی مشهد)
 • دکتر حمدی عبدی (کرمانشاه)
 • دکتر نامداری (خرم اباد)
 • دکتر رحمت اله هوشمند (اصفهان)
 • دکتر غفوری فرد(پلی تکنیک)
 • دکتر ابوالفضل واحدی (علم و صنعت)
 • دکتر حسن براتی( ازاد دزفول)
 • دکترافشین لشکر ارا (ازاد دزفول)
 • دکتر احمد قاسمی (جندی شاپور)
 • دکتر سرلک (جندی شاپور)
 • دکتر سورنا ستاری (شریف)
 • دکترحمید اقا ابراهیمی(بیرجند)
 • دکتر نجفی (بیرجند)
 • دکتر اوکاتی(سیستان و بلوچستان)
 • دکتر حیدر طوسیان شاندیز(شاهرود)
 • دکتر اباذری (شهرکرد)
 • دکتر کی پور (سمنان)
 • دکتر سید محسن سید موسوی(ازاد اهواز)
 • دکتر ناصر پریز (فردوسی مشهد)
 • دکتر برکاتی(سیستان و بلوچستان)
 • دکتر امین خدابخشیان (اصفهان )
 • دکتر حیدرعلی طالبی (پلی تکنیک)
 • دکتر چعفر عبادی (فردوسی مشهد)
 • دکتر علی کریم پور (فردوسی مشهد)